วัดปรมัยยิกาวาส         วัดปรมัยยิกาวาส ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดปากอ่าว เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงเพียงวัดเดียวบนเกาะเกร็ด มีชื่อในภาษามอญว่า "เภี่ยมุเกี๊ยะเติ้ง" แปลว่า วัดหัวแหลม ซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัด ในวัดนี้มีสิ่งที่น่าชมอยู่หลายอย่าง ที่ท่าเรือหน้าวัดจะพบปราสาทไม้ห้ายอดซึ่งเคยเป็นที่ตั้งเหม (โลงศพมอญ) ของอดีตเจ้าอาวาสตั้งตระหง่านอยู่ ส่วนพระอุโบสถในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสนองพระคุณสมเด็จพระเจ้าบรมอัยยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร ผู้ทรงอภิบาลพระองค์มาแต่ทรงพระเยาว์ และพระราชทานนามวัดว่า วัดปรมัยยิกาวาส มีการตกแต่งด้วยวัสดุนำเข้าจากอิตาลี ศิลปะยุโรปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่กระนั้นพระองค์ยังรักษาธรรมเนียมเดิม โดยรับสั่งให้ที่นี่ริเริ่มการสวดเป็นภาษามอญ และปัจจุบันนี้ ที่นี่เป็นวัดเดียวที่ยังเก็บรักษาพระไตรปิฏกภาษามอญไว้ พระประธานในพระอุโบสถนั้นเป็นพระปางมารวิชัย          ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าประดิษฐานวรการ ผู้ที่สร้างพระสยามเทวาธิราช รัชกาลที่ 5 ทรงยกย่องว่าพระประธานองค์นี้งามด้วย ฝีพระพักตร์ดูมีชีวิตชีวาเหมือนคนจริง ด้านหลังพระอุโบสถ    มีพระมหารามัญเจดีย์ จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง ของพม่า

         ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดปรมัยยิกาวาสสำหรับชาวนนทบุรีก็คือ เป็นที่ประดิษฐาน พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี

         ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส เริ่มเรื่องวัดนี้คงต้องเริ่มที่ท่าน้ำ การเดินทางมาวัดปรมัยยิกาวาสคงไม่มีทางอื่นนอกจากนั่งเรือข้ามฟาก ซึ่งก็ข้ามได้หลายท่า เท่าที่เห็นก็มีท่าน้ำวัดสนามเหนือ จอดรถในวัดเสียค่าจอด 30 บาท นั่งเรือ 2 บาท ข้ามมาวัดปรมัยยิกาวาสได้ตรงที่สุด

         อีกทางหนึ่งคือข้ามฟากจากวัดใหญ่สว่างอารมณ์ หรือวัดบางจาก น่าจะไม่เสียค่าจอดรถ แต่ขับรถไกลขึ้นหน่อยคือมาถึงปากเกร็ดแล้วข้ามสะพานพระราม 4 ไปวัดบางจากหรือวัดใหญ่สว่างอารมณ์อีกก็ไกลอยู่ ข้ามฟากมาแล้วจะขึ้นท่าวัดเสาธงทอง เดินเที่ยวเกาะเกร็ดมาเรื่อยๆ 900 เมตร ถึงวัดปรมัยยิกาวาสเหมือนกัน อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน


เจดีย์เอียงสัญลักษณ์เกาะเกร็ด         เจดีย์องค์สีขาวตั้งอยู่ตรงปลายแหลมของเกาะเกร็ดที่เราเห็นในรูปภาพเยอะแยะ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดและนนทบุรีเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ค่อยมีคนรู้ชื่อจริงๆ สักเท่าไหร่ เจดีย์องค์นี้คือพระเจดีย์มุเตาซึ่งเป็นเจดีย์ทรงมอญ จำลองแบบมาจากพระธาตุเจดีย์มุเตา เมืองหงสาวดี ปัจจุบันอยู่ติดริมแม่น้ำกระแสน้ำกัดเซาะฐานราก ทำให้เจดีย์มีลักษณะเอียง ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัดมาแต่โบราณ

         เจดีย์เอียงเกาะเกร็ด ภาพเมื่อตอนที่เรือแล่นข้ามฟากมาใกล้ถึงวัดมากขึ้นก็จะได้ภาพเจดีย์ใหญ่และชัดขึ้นเรื่อยๆ พระเจดีย์แบบมอญ ลักษณะเป็นทรงระฆังเตี้ย แบบพระธาตุมุตาว   ชาวรามัญได้สร้างขึ้นคู่มากับวัดปากอ่าว ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ได้บรรจุพระธาตุ มีความสูง 9.34 เมตร ยอดพระเจดีย์มีฉัตรสูง 2.28 เมตร มีอายุราว 300 ปี กรมศิลปากรได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478


         เจดีย์เอียงวัดปรมัยยิกาวาส เดินตามถนนมาทางซ้ายมือเรื่อยๆ เส้นทางก็พาเรามาที่ท่าน้ำด้านข้างวัด เราจะได้เห็นเจดีย์เอียงจากอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับมุมที่เราเคยเห็นอยู่บ่อยๆ พอได้มายืนถ่ายรูปกับเจดีย์ก็จะเห็นว่าเจดีย์องค์นี้สูงใหญ่กว่าที่คิด เพราะปกติเราจะเคยเห็นแต่ภาพที่ถ่ายจากไกลๆ นั่นเอง